vrijdag 7 september 2007

'Kulturhus' op Ambon

ALMELO / AMBON – Stichting SiRa is weer teruggekeerd op Twentse bodem. Een volle maand verbleven bestuursleden Adriande en Simon Uspessij met drie Almelose jongeren op het eiland Ambon.
Doel van dit werkbezoek was de lobby voor het project van SiRa: een bibliotheekgebouw in het dorp Latta, in de landstreek Hative-Besar.

Rellen

In 1999 brak op Ambon een ernstige godsdienstcrisis uit. Na eeuwenlang als goede buren te hebben samengeleefd, stonden moslims en christenen plotseling als vijanden tegenover elkaar. Gewelddadige rellen brachten het eiland in een isolement.

Inmiddels is de rust weergekeerd. Ambon bevindt zich in een fase van wederopbouw, zowel op moreel als materieel gebied.
De overheid is bezig de beschadigde infrastructuur te herstellen. Moslims en christenen doen voorzichtige pogingen tot een dialoog. Momenteel is de situatie relatief stabiel.

“De veiligheid en bewegingsvrijheid van de burger zijn de eerste vereiste”, benadrukt Simon Uspessij. “Iedereen beseft dat een nieuwe crisis voorkomen moet worden. In de hoofdstad Ambon kom je dus regelmatig een commandowachtpost tegen. De militairen zullen elk begin van een relletje meteen de kop indrukken.”

‘Kulturhus’

Stichting SiRa wil met de bouw van een bibliotheek / kulturhus het oude ‘nabuurschap’ tussen moslims en christenen helpen herstellen. Onderliggende doelstelling is dat beide groepen met elkaar in gesprek raken. De bibliotheek in Latta moet een locatie worden voor studie, cursussen en praatgroepen.

Maar minstens zo belangrijk is de functie van informele ‘hangplek’ voor alle gezindten. De jongeren op Ambon vormen namelijk een doelgroep apart. Gebrek aan opleiding en toekomstperspectief ondermijnen het moreel.
Vandaar dat initiatiefnemers van SiRa zich lieten vergezellen door drie Nederlandse jongeren. Aan Anne (17), Nathalie (19) en Miriam (17) de taak om tijdens bijeenkomsten een brug te slaan naar hun generatiegenoten op Ambon.

Ambachten

Deze bijeenkomsten vonden plaats in een speelse setting, compleet met zelfgemaakt memoryspel. De jongeren wisselden taal- en computerkennis uit. Dorpsbewoners gaven demonstraties van traditionele ambachten, zoals het maken van een muziekinstrumenten als de bamboe-fluit (suling) of trom (tifa) en het verwerken van palmbladeren tot dakbedekking.
Anne, Miriam en Nathalie – alledrie lid van het Almelose ’flex-koor’ d’Given Voices - traden op tijdens kerkdiensten en leerden roeien in een perahu.
Een hoogtepunt was de urenlange voettocht door het oerwoud van Hative-Besar, die over heuvels en door beken naar een waterval voerde.

Geadopteerd

Tijdens haar werkbezoek in augustus heeft de Stichting SiRa haar netwerk op Ambon verstevigd en uitgebreid. Via de website http://www.dropshots.com/dgivenvoices bracht het vijftal trouw verslag uit aan het thuisfront in Almelo, te weten het jeugddiaconaat van de Grote Kerk (PKN).
De zogeheten Jeugdkerk, waartoe ook Nathalie, Anne en Miriam behoren, heeft namelijk in 2003 het ‘Latta Project' geadopteerd. Sindsdien houdt men jaarlijks een ‘Latta-dag’ met activiteiten voor en door jongeren, alles ten bate van het nieuw te bouwen kulturhus.
Er is nu een bedrag van € 20.000 ingezameld. Daarmee is de helft van het streefbedrag ad € 50. 000 dus al binnen.

Optimisme

Terugkijkend op de bezoeken in 2000 en 2004 is de Stichting SiRa optimistisch over de stemming die inmiddels op Ambon heerst.
“Je ziet de mensen langzaam weer opleven,” constateert Simon Uspessij. “Christenen en moslims organiseren gezamelijke evenementen, zoals de Tri Lomba Maluku, een dagenlange hardloopwedstrijd van dorp tot dorp. En als je met de bewoners praat, bespeur je bij hen toch nieuwe hoop voor de toekomst.”


(Particuliere opdracht voor Stichting SiRa, 2006)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten