donderdag 29 augustus 2013

Evenement rondom geloof en geweldHuiselijk en seksueel geweld vormen het thema voor een meerdaags project ‘Kracht uit geweld’. Initiatiefnemer is Esther Veerman; theologe, kunstenares en oprichtster van de stichting Kunst uit Geweld.


Esther Veerman bij haar schilderij 'Flight from Traumaland'

Door Margaretha Coornstra


NOORD-VELUWE – Huiselijk geweld, seksueel misbruik: het komt in de beste families voor. Ook achter de meest beschaafd en degelijk ogende façade kan zich de meest onwaarschijnlijke tragedie voltrekken. Juist dan is het voor hulpverleners moeilijk ingrijpen. “Veel daders weten een stevig sociaal netwerk om zich heen te creëren,” aldus theologe Esther Veerman. “En het wordt nog complexer als hij of zij een betekenisvolle positie bekleedt binnen kerk of maatschappij. Dan deinzen veel mensen terug; ze willen geen gedoe en kiezen voor de lieve vrede.”

Veerman is initiatiefneemster van ‘Kracht uit Geweld’, een project dat de problematiek langs meerdere wegen aankaart: kunst, lezingen, workshops. ‘Kracht uit Geweld’ richt zich specifiek op de benadering van huiselijk en seksueel geweld binnen christelijke gemeenschappen. Want zodra één van de persoonlijk betrokkenen het stilzwijgen doorbreekt, is het van doorslaggevend belang dat vooral de voorganger de juiste toon treft. Esther Veerman noemt het schrijnende voorbeeld van een meisje, dat een predikant in vertrouwen nam over haar misbruikverleden. Meteen vroeg hij haar om details te verwoorden die nog veel te gevoelig lagen en bad met haar om vergeving voor de dader. Alle goede bedoelingen ten spijt, nam dit meisje zich voor: ‘Ik praat er nóóit meer over met een predikant!’

Om zulke missers te voorkomen, biedt ‘Kracht uit geweld’ vijf workshops aan professionals: uit de zorg, het onderwijs én uit het pastoraat. Veerman legt uit dat het geloofsjargon een valkuil vormt: “Voorgangers praten al gauw over ‘schuld’ en ‘vergeving’. Pijnlijk, want het komt voor dat een kerkelijk meelevende dader, vlak na de seksuele handelingen, samen met het slachtoffer om vergeving bidt. Vergeving is vooral een daderwoord. En paradoxaal genoeg kampen juist de slachtoffers vaak met schuldgevoelens, hoe onterecht ook.”

Eén workshop zoomt in op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, die op 1 juli 2013 in werking trad als verplichte kost voor veel zorg-, onderwijs- en juridische instanties. Menige professional worstelt met de spanning tussen zo’n meldcode en hun beroepsgeheim. Esther Veerman betreurt het overigens dat het pastoraat buiten de meldcode valt: “Een gemiste kans van de overheid! Het ambtsgeheim laat voldoende ruimte voor een signaalfunctie.”Het evenement ‘Kracht uit Geweld’ is georganiseerd door Esther Veerman (theologe, kunstenares en ervaringsdeskundige) en Bert van Putten (beleidsregisseur Maatschappelijke Zorg & Jeugd bij de gemeente Harderwijk.) Dit multidisciplinaire project beslaat alle zes Noord-Veluwse gemeenten: Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.
Op 5 september is er overdag een symposium voor professionals uit zorg, onderwijs en pastoraat in conferentieoord Mennorode te Elspeet. Een van de gastsprekers is bestsellerauteur Hameeda Lakho, directeur Stichting Geheim Geweld en ervaringsdeskundige.
’s Avonds houdt PKN-predikant Alexander Veerman een openbare lezing in de Petrakerk te Harderwijk. Ds. Veerman is in 2005 gepromoveerd op zijn proefschrift ‘Ontredderd’, over seksueel misbruik binnen een kerkelijke context.
Op 6, 7 en 8 september is in Mennorode een reeks kunstwerken te bezichtigen, gemaakt door mensen die zelf huiselijk en/of seksueel geweld aan den lijve hebben ondervonden. Deze expositie is tevens onderdeel van de Kunstroute Noordwest Veluwe. Meer info: www.kunstuitgeweld.nl© Margaretha Coornstra i.o.v. Dé Weekkrant, 27-08-2013Geen opmerkingen:

Een reactie posten