vrijdag 17 mei 2013

Overrompelende drukte bij 'STIL...'


Poster project 'STIL'

De kapel in het Museum Elburg was zaterdagmiddag bijna te klein voor het overrompelend aantal bezoekers. Aanleiding was de overzichtsexpositie STIL, leven en werk van Chris ten Bruggen Kate (1920-2003): een rijkgevarieerde dwarsdoorsnede van zijn oeuvre met olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen vanaf de jaren ’40 tot 2001.

De magisch-realistische schilder was een populaire verschijning in het Noord-Veluwse cultuurleven. Sinds zijn verhuizing in 1937 van Utrecht naar Nunspeet had Ten Bruggen Kate zich ontwikkeld tot een echte Nunspeter, die de lokale kunstbeoefening op allerlei manieren ondersteunde. De gemeente Nunspeet bezit dan ook een prachtige collectie van zijn schilderijen en gaf die in bruikleen voor de huidige overzichtsexpositie.
Het was daarom toepasselijk dat de burgemeester van Nunspeet, Dick van Hemmen, op deze bijeenkomst het openingswoord sprak. Van Hemmen memoreerde dat ‘Chris’ niet alleen schilder, maar ook een verdienstelijk dichter was; op 4 mei jl. was bij de Dodenherdenking in Nunspeet zelfs nog een gedicht van hem voorgedragen.
Kunsthistorica Linda Trip (co-auteur 'STIL') en Henk Osinga (Uitgeverij Nunspeet)
bij een Winterlandschap van Chris ten Bruggen Kate, 11-05-2013

Ook in het boek STIL, Leven en werk van Chris ten Bruggen Kate, dat zaterdagmiddag eveneens werd gepresenteerd, is een aantal gedichten van hem opgenomen. Dit fraai vormgegeven boek, verschenen bij Uitgeverij Nunspeet, is een apart initiatief van de Vereniging Vrienden van het Museum Elburg. Via fondsenwerving en sponsors regelden zij ook de financiering. Het idee kwam van ‘Vriend’ Johan Stremmelaar, zelf een groot liefhebber van Ten Bruggen Kate’s werk.
De auteurs Aart Vierhout (huisvriend van Ten Bruggen Kate), journaliste Margaretha Coornstra en kunsthistorica Linda Trip beschrijven in drie artikelen levensloop, werk en inspiratiebronnen van de charmante schilder. Daaruit blijkt dat Ten Bruggen Kate niet altijd de humoristische gangmaker was waarvoor men hem hield, maar ook zwaarmoedige momenten kende. Bob Middelburg, voorzitter van de Vrienden van het Museum Elburg, reikte het eerste exemplaar van STIL… uit aan de weduwe van de kunstenaar, mevrouw Lenie ten Bruggen Kate.

In haar dankwoord refereerde museumdirecteur Anne Marie van Hout nog even aan de gevolgen van de lokale bezuinigingen op cultuur. Twee functies binnen het museumteam moesten hierdoor verdwijnen, wat een gedwongen afscheid inhield van twee kundige mensen: curator Susanne Wolf en pr-vrouw Brenda Roos. “Dit was de allerlaatste expositie die we samen, als volledig team, hebben gemaakt,” aldus Van Hout. “En dat vinden we echt héél erg spijtig! Vandaar ook dat we dit project met z’n allen nog even extra goed wilden afronden. Laten we hopen dat wij als Museum Elburg straks niet nóg zwaarder worden getroffen.”Twee overzichtsexposities zijn tot 1 september te zien in Museum Elburg en (vanaf 21 mei) in het Voerman Museum Hattem. Het boek ‘STIL - Leven en werk van Chris ten Bruggen Kate’ (Uitg. Nunspeet) bevat naast drie artikelen ca. 150 afbeeldingen. Prijs: € 24, 95. Te bestellen via info@museumelburg.nl.

Sitos Tekstwerk, i.o.v. dé Weekkrant, 14-05-2013
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten