donderdag 7 februari 2013

Godsdienst op de openbare schoolMargreeth Oldenhuis, docente GVO

Sinds november geeft Margreeth Oldenhuis godsdienstlessen op openbare basisschool De Vrijheid in Elburg. Niet om te evangeliseren, maar om ook leerlingen uit niet-religieuze gezinnen kennis te laten maken met de joods-christelijke traditie.


-      Door Margaretha Coornstra

Margreeth Oldenhuis is verbonden aan het Protestants Centrum voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (PCGVO). Deze stichting bestaat pas sinds juli 2009, maar is een voortzetting aan een veel ouder initiatief, toen het godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) alleen door dominees en pastoors werd gegeven. Doelstelling was en is níet om 'zieltjes te winnen' voor het christendom, maar om alle kinderen bekend te maken met wat nu de joods-christelijke traditie heet.

“We proberen om Bijbelse verhalen te linken aan de realiteit van alledag. Hoe ga je om met verdriet? Als je wordt gepest of als je opa is overleden, helpt het dan als je gelovig bent of juist niet? En wat doe je bij ruzie? Denk bijvoorbeeld aan Jozef, die door zijn grote broers als slaaf wordt verkocht en zich na jaren toch met hen verzoent. Vind je dat goed van Jozef of zou jij dit anders aanpakken? Gelukkig reageren kinderen vaak heel eerlijk en direct. Zo kun je bij het kerstverhaal te horen krijgen: ‘Pfff, daar geloof ik helemaal niks van.’ En dat mág uiteraard.”

Ze waakt er wel voor om al te persoonlijk te worden. “Een vraag als ‘Geloof je in de hemel?’ vind ik over de grens gaan. Ik probeer de interpretatie zoveel mogelijk open te laten. Bij het scheppingsverhaal zat een leerling in tweestrijd; ze vond de evolutietheorie toch óók wel interessant… Dan zeg ik: ‘Joh, je bent nog jong genoeg! Laat alles gewoon bezinken, dan ontdek je later vanzelf wel wat jij ervan vindt.’” Lachend: “Toen merkte een andere leerling zorgelijk op: ‘Nou, mijn vader is al 62 en die weet het nóg steeds niet…!’”

GVO beperkt zich niet per definitie tot jodendom en christendom. Regelmatig komen ook andere wereldgodsdiensten aan de orde. “Al hangt dat van de leeftijd en groepssamenstelling af. Soms begin ik over islam of boeddhisme en staren de kinderen me aan met zo’n lege blik, dat ik besef: nou, dit zegt hun dus nog helemaal niks. Maar ik trof ook eens een achtstegroeper met een hindoe-achtergrond. En die heeft toen een prachtige spreekbeurt gehouden over haar geloof.”

© Margaretha Coornstra, i.o.v. Dé Weekkrant, 15-01-2013 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten