zondag 8 augustus 2010

Mogen homo's aan het Avondmaal?

Praktiserend katholiek én praktiserend homo –
het blijkt geen simpele combinatie.
De dorpspastoor die dit jaar een homoseksuele carnavalsprins verzocht
om af te zien van de Communie, ontketende landelijke discussie.
Ook in protestantse kerken geldt het delen van brood en beker, het ‘Heilig Avondmaal’, als een sacrament. De vraag rijst of praktiserende homoseksuelen daarbij wél mogen aanschuiven. Wat zeggen voorgangers op de Noord-Veluwe, deel van de Bible Belt, hierover?


“We moeten het wel genuanceerd houden, hè?” zegt dominee A. de Lange van de Hervormde Gemeente Oldebroek. De ‘kerk-en-homo’-kwestie is uit zijn context getild, vindt hij:
“Het Heilig Avondmaal is onlosmakelijk onderdeel van het samenleven als gemeente. Bij ons komt niemand zomaar even binnen om aan het Avondmaal te gaan.”
Inderdaad keurt hij gepraktiseerde homoseksualiteit af. “Wij verstaan de Bijbel wel zó dat God ons een homoseksuele leefwijze ontzegt. Maar ja, om dezelfde reden zijn we tegen vreemdgaan of ongehuwd samenwonen. Ook dan past het niet om aan het Avondmaal te gaan. Dus die afwijzing van homoseksualiteit wordt nogal gechargeerd gebracht.”
Eventuele uitsluiting berust in elk geval nooit op een seksuele voorkeur alléén, beklemtoont De Lange: “Als we praten over mensen met een homofiele geaardheid: natuurlijk willen wij die aanvaarden als broeder of zuster! En we zullen ook proberen om samen met hen te strijden tegen wat wij als zondig zien.”

Sommige collega’s reageren terughoudender. “Momenteel zijn we als gemeente onderling nog in gesprek over dit onderwerp,” mailt ds. Gert de Ruiter van de Vrije Evangelische Gemeente in Elburg. “Peroonlijk heb ik zo mijn gedachten, maar het lijkt me onverstandig om die nu al uit te spreken. Wel kan ik vertellen, dat onze gemeente veel waarde hecht aan het huwelijk, tussen man en vrouw. We zijn hier enthousiast over en verkondigen dit ook als Gods bedoeling.”

Van de Evangelische Gemeente “De Fontein”, die ik met dezelfde vraag aanschreef, heb ik tot op heden geen enkele reactie mogen vernemen.
Voorganger Jan Jaap Kanis van de Rafael Gemeenschap wil wel nader op het thema ingaan. “Maar dit onderwerp leent zich niet voor e-mail als communicatiemedium.” In plaats daarvan nodigt hij mij uit voor één van de zondags diensten, “om nader kennis te maken en uw vraag in een persoonlijk gesprek te stellen.”
Op zichzelf een mooi aanbod, ware het niet dat – zoals ik hem had geschreven – de deadline enkele dagen vóór die eerstvolgende zondag is gesteld.

Het Leger des Heils kent geen Avondmaal, maar wel "een geestelijke vorm van deelhebben aan Christus’ lijden en sterven", schrijft majoor Heleen Buitelaar. “Elke zondag klinkt de uitnodiging om te knielen aan de Heiligingstafel, ook wel Altaar genoemd. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van ons kerkgenootschap, en even evenmin een bepaalde staat van christenzijn te hebben behaald.”

Ze is blij met dit gebruik van het Leger. “Het onderstreept mijn mening dat wij als voorgangers Gods genade verkondigen, in de belofte van Jezus dat eenieder die gelooft niet verloren zal gaan. Maar dat wij die genade verkóndigen, betekent nog niet dat wij mogen bepalen aan wíe God genade schenkt. Natuurlijk moeten er regels zijn, maar altijd ondergeschikt aan de intentie van de regel! Iedereen weet dat er openlijke ’zonden’ en heimelijke zonden zijn. Een voortdurende nadruk op openlijke ‘zonden’ vergroot de balk in de ogen van hen die splinters zien.”

Ook binnen de Pauluskerk te Wezep en de Maranathakerk in ’t Harde vormt een homoseksuele leefstijl geen beletsel om aan te schuiven.
“De Pauluskerkgemeente sluit niemand uit, omdat Jezus ook niemand uitsloot,” zegt ds. Hans van Ark resoluut. “Hij gebruikte Zijn maaltijden juist met tollenaars en zondaars. We delen het brood vanuit Gods genade. Iedereen die dat gelooft, is van harte welkom.”
Ds. Alexander Veerman: “Als Protestantse Gemeente ’t Harde willen we dat mensen bij ons op adem kunnen komen en zich thuisvoelen, ongeacht geaardheid of etnische achtergrond (Gal. 3, 28).” Dit geldt ook tijdens het Heilig Avondmaal: “Het is Christus zélf die uitnodigt; niet de gemeente, kerk of voorganger. Wie zich geroepen weet, is van harte welkom aan de Tafel van de Heer.”

(i.o.v. Wegener Media, 2010)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten