vrijdag 4 september 2009

"Moederen met autisme"

Hoe voelt het om als moeder en kind allebei een autistische stoornis te hebben? Welke problemen kom je tegen en wat doe je dan? In ‘Moederen met autisme’ beschrijft Sigrid Landman (pseudoniem) haar persoonlijke ervaringen. Het boek is o.a.verkrijgbaar via de uitgever, zie Schrijverij Mooi Mens.


Dolblij zijn Sigrid en haar man met de geboorte van dochtertje Kim. Sigrid wil zielsgraag de volmaakte moeder zijn. Dat betekent: een veilig, voorspelbaar wereldje scheppen, waarbinnen alles tot in de finesses geregeld is.

Maar baby’s laten zich niet regisseren. En praten kunnen ze evenmin. Terwijl mama Sigrid juist altijd moeite heeft gehad met non-verbale communicatie.
“Gebaren of gezichtsuitdrukkingen begrijp ik vaak verkeerd,” legt ze achteraf uit, “Ik hoorde aan Kim’s huiltje ook niet of ze honger had of moe was.”

Sigrid voelt zich hopeloos tekortschieten. Een postnatale depressie, menen hulpverleners. Maar Sigrid’s perfectionisme en schuldgevoelens nemen zulke obsessieve vormen aan, dat ze tijdelijk haar greep op de werkelijkheid verliest. “Mijn Godsvertrouwen heeft me voor het allerergste behoed,” blikt ze terug.

Eenmaal hersteld pakt Sigrid haar werk weer op. Kim gaat naar de kinderopvang. Maar het lieve, gezeglijke meisje dat Kim thuis is, verandert binnen de groep in een angstige peuter met onverklaarbare driftaanvallen. “Volgens mij is dat kind autistisch,” vermoedt een voortvarende peuterjuf.

In de vakliteratuur over autisme herkent Sigrid veel van Kim. Maar ook van de kleine Sigrid: “Die overgevoeligheid voor prikkels: lawaai, licht.. Nóg draag ik altijd een zonnebril, ook bij donker weer. En die sociale onhandigheid, het niet kunnen samenspelen. Ik begreep veel grapjes niet, wist ook niet wat ik wel en niet mocht zeggen. Dus werd ik ontzettend gepest.”

Nadat bij Kim klassiek autisme is vastgesteld, laat ook Sigrid zich onderzoeken. Diagnose: een aan autisme verwante stoornis, het syndroom van Asperger. Net als Kim heeft Sigrid moeite met veranderingen in vaste routines en met sociale contacten. Andere kenmerken: “Ik verdiep me in details die voor anderen bijzaak zijn. En ik heb een fenomenaal geheugen voor bijvoorbeeld telefoonnummers en weersextremen.”

In haar boek ‘Moederen met autisme’ vertelt Sigrid openhartig over de zoektocht naar én het vinden van een harmonisch gezinsleven. “Het Asperger-syndroom wordt vaak te laat herkend. Misschien kan mijn relaas anderen helpen om eerder hulp te vinden.”


Autisme spectrum
‘De’ autist - zoals gespeeld door Dustin Hoffmann in de film ‘Rainman’- bestaat eigenlijk niet. Autisme kent vele varianten en gradaties, vandaar de term ‘autisme spectrum’. De Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger beschreef in 1944 een vorm die pas in de jaren ’80 binnen Nederland bekend werd.
Verschil met klassiek autisme is dat ‘Asperger-mensen’ intellectueel vaak goed presteren en een normale taalontwikkeling hebben. Klassiek autisme gaat meestal samen met leerproblemen en een ongewoon taalgebruik. Enkele overeenkomsten: moeite met communicatie, bovenmatige interesse in ‘losse’ details en verhoogde prikkelgevoeligheid.

Zie ook Sigrid Landman op Hyves.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten